Ofte stilte spørsmål:

En vanlig time er på 45 min. og koster 950.-

Dobbeltime er på 90 min. og koster 1500.- Første time er alltid en dobbeltime.

Familie/pårørende/deltakelse i samarbeidsmøter/par samtaler, 60 min. koster 1500.-

Avtalt time kan avbestilles eller endres inntil 48 timer før. Dersom timen avbestilles eller endres etter dette, vil den bli fakturert i sin helhet.

Du trenger ikke henvisning. Du kontakter oss via vårt bookingsystem og vi svarer på din henvendelse innen noen få dager, som regel samme dag. Bookingsystemet vårt heter Easy Practise, og er GDPR godkjent slik at ditt personvern er ivaretatt

.

Vi har ikke betjent resepsjon, slik at du må ha avtale med en av oss når du kommer.

En terapitime er en samtale som varer i ca. 45 min. Lengden på terapien varierer. Som oftest tenker en at 10-12 timer kan være nok, men dette er selvfølgelig individuelt. Noen opplever god nytte av få samtaler der en sammen får hjelp til å sortere ut tanker og følelser knyttet til en vanskelig situasjon en står i. Andre ganger kan en trenge hjelp til å gjøre endringer eksempelvis i egen selvforståelse og selv verdi, da kan det være nyttig å ha jevnlige samtaler over litt tid.


I starten er det viktig å få til en felles forståelse av hva fokus i terapien skal være og bli enige om felles mål. Terapitimen skal føles trygg og nyttig for deg.

“Det er en sammenheng mellom det vi tenker og hva vi føler. Ved å skape endring i hva vi tenker om en hendelse kan det igjen føre til endringer i følelsene.”

Lena Heitmann

Klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie